Prawo Pracy a praca przy komputerze

akcesoria
podkładki pod myszy

Praca przy komputerze, zwłaszcza długotrwała, ma specyficzny charakter i wykonywanie jej niesie ze sobą konkretne rodzaje ryzyka zawodowego. W celu uniknięcia, lub maksymalnego możliwego zmniejszenia tego ryzyka, ustawodawca nakłada na pracodawców obowiązek podjęcia niezbędnych do realizacji tego kroków. Dotyczy to zarówno dostarczenia odpowiedniego i dostosowanego do charakteru pracy sprzętu – klawiatur, monitorów, różnego rodzaju podkładek i foteli, jak i organizacji czasu pracy pracowników. Przepisy regulujące te kwestie skodyfikowane są w Kodeksie Pracy, oraz towarzyszących mu zapisach Prawa Pracy, a także w przepisach BHP.

podkładki pod myszyZapewnienie odpowiedniego sprzętu

Prawo wymusza na pracodawcach zatrudniających pracowników do pracy przy komputerze zapewnienie im odpowiedniego sprzętu, który zmniejsza ryzyko zawodowe występujące w tego rodzaju pracy. Należą do niego zapewniające komfort nadgarstków podkładki pod myszy i dostosowane do pracy przy komputerze fotele. Pracodawca powinien również zadbać o to, aby klawiatura komputera oraz monitor znajdowały się na odpowiedniej wysokości – klawiatura o ustawianym koncie nachylenia na wysokości umożliwiającej pisanie bez zmęczenia ramion, a monitor na wysokości wzroku. Z tego powodu, prawo nie dopuszcza by praca odbywała się na laptopie – nie ma on możliwości odpowiedniego umieszczenia poszczególnych części. W przypadku gdy pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, pracodawca ma prawo zażądać od niego na przykład podkładki pod myszkę komputerową, czy biurka umożliwiającego odpowiednie ustawienie elementów komputera, którą możemy kupić w sklepie Sferis. Jest to tez podstawą do zgłoszenia sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy.

Czas pracy przy komputerze

Według przepisów Prawa Pracy na każdą godzinę przepracowaną w sposób ciągły przy komputerze, pracownikowi wykonującemu tego rodzaju pracę przysługuje dodatkowe pięć minut przerwy. Przerwy te nie wliczają się do zasadniczej, piętnastominutowej przerwy w dniu pracy. Należy zaznaczyć, że jeśli pracownik, oprócz pracy przy komputerze wykonuje tez inne obowiązki – dodatkowe przerwy nie przysługują mu.